30.05.2011
Inteligenta » Agentia Balcani

Etleboro

Banja Luka – Iniţiativa REKOM ia naştere ca un proiect privind crearea unei Comisii internaţionale pentru crime de război care au avut loc în ţările din fosta Iugoslavie în timpul războaielor din anii '90. Obiectivul său pare a fi acela de a crea mediul potrivit unei ere post-Haga, imediat după închiderea Tribunalului de la Haga şi a misiunii pentru care acesta a fost creat. Raza sa de acţiune se extinde în întreaga regiune, din Croaţia până la Albania, adunând în jurul său aproximativ 1.780 de asociaţii civile şi organizaţii neguvernamentale pentru drepturile omului şi cercetare privind crimele de război (a se vedea Lista de membri). Având un buget generos, pus la dispoziţie în cea mai mare parte de către entităţi străine din Vest, aşa-numita "Coaliţie Rekom" numără printre donatorii şi partenerii săi instituţii de vază, cum ar fi Ambasada Olandei în Serbia, proiectul european IEDDO, USAID,dar şi Fondul Rockefeller.

 

Alături de acordurile cu încâlcita constelaţie de asociaţii născute în Balcani în acest deceniu de război, pe baza eternei promisiuni că vor fi alocate mai multe fonduri pentru "acţiunea lor civilă", coaliţia a câştigat, de asemenea, sprijinul guvernului sârb şi a principalelor autorităţi de stat. Poziţia lor de sprijin necondiţionat este rezultatul direct al anilor de presiune asupra acestor state, cerând cooperarea privind crimele de război ca un indicator al nivelului de democraţie, precum şi cheie de acces în sânul familiei europene. De fapt, acţiunile lor şi vizibilitatea în mass-media a crescut semnificativ ca urmare a recentelor evenimente legate de arestarea lui Ratko Mladic. Prin urmare, opunerea în faţa oricărei iniţiative menite să descopere "adevărul despre crimele de război", devine o sabie cu două tăişuri, care poate fi fatală în momente critice, precum cele actuale.

Cu cinci ani în urmă, acest proiect a fost creat de către Natasa Kandic, director executiv la Humanitarian Law Center, de către Vesna Terselic, director executiv al "Centrului Documente pentru confruntarea cu trecutul" din Zagreb, Zoran Pusic şi alţi experţi asemănători, fără nici o experienţă profesională, care au făcut din "iniţiativele civile" adevărate profesii. Ei dau o interpretare proprie legii şi istoriei, ascunzându-se în spatele unor scopuri paşnice şi a milei pentru victimele de război, un adevărat proces împotriva aşa-numiţilor criminali de război. Pornind de la informaţiile şi datele deţinute de instituţiile de stat, Rekom îşi propune să finalizeze anchetele în curs de soluţionare sau a dosarelor noi, dând un anumit sens informaţiilor deja existente, dat fiind că interpretările istoriei variază de la o ţară la alta. În acest sens, vine creată o comisie mai presus de stat, unde îşi vor găsi un loc de muncă istorici şi avocaţi, bine plătiţi de către sponsori străini, care îşi vor pune aptitudinile la dispoziţia maselor nemulţumite, dezamăgite de către guverne. Acest lucru se datorează faptului că sentimentul de victimism în Balcani iese la suprafaţă mai uşor atunci când se confruntă cu o situaţie de rău general. Cu toate acestea, aceste iniţiative nu au dus la bunăstarea acestor popoare, dimpotrivă, au încetinit dezvoltarea lor, prin renaşterea unor sentimente naţionaliste şi extremiste, ca o reacţie la incriminarea istoriei sau a independenţei fiecărei dintre fostele republici iugoslave.

Comisia Rekom, care se traduce printr-o organizaţie regională care se angajează în noi integrări în Balcani, va fi o maşină agresivă pentru statele din regiune, santajate în mod constant de trecutul lor recent. Scopul este acela de a crea o reconciliere forţată între aceste popoare, în numele justiţiei, controlate de către comunitatea internaţională prin incriminarea unor state şi prin presiuni politice, mergând dincolo de Haga. După închiderea Tribunalului de la Haga vor rămâne, de fapt, numeroase cazuri neconcluzionate, dar va dispărea, de asemenea, un instrument politic de control pentru guverne, pentru reforme şi pentru procesul de privatizare care trebuie dus până la capăt. Această comisie va fi folosită de către însăşi Uniunea Europeană, care va acţiona prin intermediul sectorului non-guvernamental pentru a infiltra instituţii şi pentru a avea mereu o antenă de monitorizare. În realitate, este vorba despre o armată de incompetenţi, bine finanţaţi, care lovesc persoane şi state, conştienţi de faptul că au de partea lor "justiţia post-belică", un sistem mediatic care şi-a însuşit cuvântul genocid şi a produs dezinformaţie de mai bine de 15 de ani de istorie. Aceşti oameni, plini de parţialitate politică, plini de bani şi auto-proclamaţi „umanitari”, s-au dovedit a fi în final simpli speculatori ai războiului, ceea ce noi numim "fundamentalişti democratici". Reţeaua pe care au creat-o este la rândul său legată de sponsori şi parteneri, în interiorul căreia există structuri care doesc să depăşeasă statul. Interesele lor merg mai departe de drepturile omului şi de justiţie, fiind mereu legate de investiţiile energetice şi infrastructurale. Din acest motiv, aceste reţele se nasc deja cu un conflict major de interese care, în cea mai mare parte a cazurilor, sunt destinate să vrăjbească concurenţii şi să şantajeze clasa politică.