24.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 207-358274

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Županijski sud u Zagrebu
87134069158
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Punct(e) de contact: Ured predsjednika suda
În atenția: Siniša Domačinović
10000 Zagreb
CROAŢIA
Telefon: +385 14801116
E-mail: sinisa.domacinovic@zszg.pravosudje.hr
Fax: +385 14920260

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://sudovi.pravosudje.hr/zszg/.

Adresa profilului cumpărătorului: http://sudovi.pravosudje.hr/zszg/.

Acces electronic la informații: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0087668

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30192000

Descriere
Accesorii de birou.

Secțiunea IV: Procedură

IV.3)Informații administrative

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
5.12.2013 - 12:00

IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participarecroată.