23.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 206-357753

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

JZU Opsta Bolnica Kumanovo
11 Oktomvri bb
1300 Kumanovo
FOSTA REPUBLICĂ IUGOLSAVĂ A MACEDONIEI
Telefon: +389 31425460
E-mail: ivanajovanoska@yahoo.com

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33600000

Descriere
Produse farmaceutice.

Secțiunea IV: Procedură

IV.3)Informații administrative
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.10.2013 - 10:00
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare