23.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 206-357548

Anunț de transparență ex ante voluntară

Prezentul anunț este reglementat de: Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Zagrebački holding d.o.o.
85584865987
Ulica grada Vukovara 41
Punct(e) de contact: Služba za nabavu
În atenția: Denisa Vuković
10000 Zagreb
CROAŢIA
Telefon: +385 16420662
E-mail: denisa.vukovic@zgh.hr
Fax: +385 16420669

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+015-0087505

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Descriere
Servicii financiare şi de asigurare .

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 1

V.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Zagrebačka banka d.d.
92963223473
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb
CROAŢIA

V.4)Informații privind valoarea contractului

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
95857869241
Koturaška cesta 43/IV
10000 Zagreb
CROAŢIA
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Adresă Internet: www.dkom.hr
Fax: +385 14559933

VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac