23.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 206-356016

Locaţie: Europa (ţări nemembre ale UE) – Serbia

Anunţ de intenţie privind un contract de achiziţii publice

Lucrări

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice):

Obiect principal:

45252210 Lucrări de construcţii de staţii de purificare a apei – CB29 Alimentat cu cărbune

 1.Referinţa publicaţiei:

EuropeAid/135147/C/WKS/RS.
 2.Procedură:

Deschisă.
 3.Program:

IPA.
 4.Finanţare:

Acord de finanţare.
 5.Autoritatea contractantă:

Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în numele şi în favoarea ţării beneficiare, Belgrad, SERBIA.
 6.Natura contractului
 7.Descrierea contractului:

Proiectul vizează realizarea de îmbunătăţiri pentru reducerea emisiilor în mediu de ape uzate de la termocentrala Nikola Tesla A în conformitate cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene şi ale Serbiei privind protecţia apelor prin reducerea emisiilor de substanţe nocive.
Proiectul privind „Construirea unei staţii de tratare a apelor uzate la termocentrala Nikola Tesla A în cadrul industriei energiei electrice din Serbia (EPS)” va reduce semnificativ influenţa apelor uzate care au consecinţe negative asupra sănătăţii populaţiei din vecinătate, prin reducerea concentraţiei de agenţi poluanţi relevanţi (păcură, uleiuri minerale, substanţe solide în suspensie, metale grele, CBO), astfel încât acestea să fie în conformitate cu directivele UE, cu legislaţia şi cu regulamentele naţionale şi locale la momentul evacuării din staţia de tratare a apelor uzate, ducând la o îmbunătăţire a calităţii apei din jurul termocentralei.
 8.Număr şi denumiri loturi:

Contractul este împărţit în loturi:
Nu, un singur lot.
 9.Buget
 10.Data prevăzută pentru publicarea anunţului de achiziţii publice:

Noiembrie 2013.
 11.Informaţii suplimentare
 12.Baza juridică:

Regulamentul 1085/2006 al Consiliului din 17.7.2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA).
 13.Data expedierii prezentului anunţ:

9.10.2013.


Observaţii:

Trebuie respectată o perioadă de minimum 30 de zile calendaristice între publicarea prezentului anunţ de intenţie şi publicarea anunţului de achiziţii publice corespunzător.

În această etapă nu se acceptă candidaturi sau cereri de informaţii