21.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 204-354268

Anunț de participare – utilități

Servicii

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

AD Elektrani na Makedonija - Skopje
str.11 Oktomvri No.9, Skopje
În atenția: Nikola Stojanovski
1000 Skopje
FOSTA REPUBLICĂ IUGOLSAVĂ A MACEDONIEI
Telefon: +389 23149127
E-mail: nikola.stojanovski@elem.com.mk
Fax: +389 23111309

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.elem.com.mk

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Descriere
Servicii financiare şi de asigurare.

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 2 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 3 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 4 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 5 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 6 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 7 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 8 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Lot nr: 9 Denumire: specified in tender documentation
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

66000000

Secțiunea IV: Procedură

IV.3)Informații administrative
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: ..
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.11.2013 - 12:00

IV.3.5)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participareAltele: Macedonian language