21.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 204-352993

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Financijska agencija
85821130368
Vrtni put 3
Punct(e) de contact: Služba nabave
În atenția: Marina Puljek
10000 Zagreb
CROAŢIA
Telefon: +385 16128068
Fax: +385 16304063

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0086931

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30100000

Descriere
Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului.

Secțiunea IV: Procedură

IV.3)Informații administrative

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.11.2013 - 12:00

IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participarecroată.