17.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 202-349461

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Hrvatske šume d.o.o.
69693144506
Lj. F. Vukotinovića 2
Punct(e) de contact: Služba za javnu nabavu
În atenția: Vanja Tomljenović Prica
10000 Zagreb
CROAŢIA
Telefon: +385 14804173/+385 98440454
E-mail: vanja.tomljenovic-prica@hrsume.hr
Fax: +385 14828478

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.hrsume.hr

Acces electronic la informații: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0086067

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34142000

Descriere
Camioane macara şi autobasculante.

Secțiunea IV: Procedură

IV.3)Informații administrative

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.11.2013 - 10:00

IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participarecroată.