17.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 202-348850

Erata nr. 1 la anunţul de participare

Referinţa publicaţiei: EuropeAid/134634/C/SER/BA

Balcanii de Vest, Bosnia şi Herţegovina, Konjic, Fojnica şi Brcko

Locaţie – Bosnia şi Herţegovina

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 5.9.2013, 2013/S 172-296925)

Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în numele şi în favoarea ţării beneficiare, Sarajevo, BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA.

În loc de 

21. Criterii de selecţie:

[...]

2) valoarea instalaţiilor pentru care au fost realizate proiectele IVC, implementate în ţări semnatare ale Acordului de stabilitate şi asociere şi considerate relevante conform criteriului specificat la punctul 21.3.a.

A se citi 

21. Criterii de selecţie:

[...]

2) valoarea instalaţiilor pentru care au fost realizate proiectele IVC, implementate în ţări beneficiare ale IPA (Albania, Bosnia şi Herţegovina, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo în conformitate cu Rezoluţia CSONU 1244/99, Muntenegru, Serbia şi Turcia) şi considerate relevante conform criteriului specificat la punctul 21.3.a.

Toţi ceilalţi termeni şi toate celelalte condiţii din anunţul de participare rămân neschimbate. Modificările şi/sau rectificările de mai sus aduse anunţului de participare fac parte integrantă din acesta.