16.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 201-346995

Locaţie: Europa (ţări nemembre ale UE) – Albania

Anunţ de atribuire a contractului

Bunuri

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achiziţiile publice):

Obiect principal:

51430000 Servicii de instalare de echipament de laborator – KA05 Pentru tratarea apelor

reziduale

 1.Referinţa publicaţiei:

EuropeAid/133943/C/SUP/AL.
 2.Anunţ(uri) publicat(e) anterior în Jurnalul Oficial S:

Anunţ de intenţie:
Numărul anunţului în JO: 2013/S 7-006651 din 10.1.2013.
Anunţ de achiziţii publice:
Numărul anunţului în JO: 2013/S 60-098108 din 26.3.2013.
 3.Numărul şi denumirea lotului:

Lotul 3: furnizare de echipamente pentru sistemul de canalizare şi pentru staţia de tratare a apelor uzate din zona Velipoja – etapa III – echipamente de laborator pentru staţia de tratare a apelor uzate.
 4.Valoarea contractului:

Numărul contractului: 2013/327-511.
Valoarea contractului: 34 169 EUR.
 5.Data atribuirii contractului:

20.9.2013.
 6.Numărul de oferte primite:

1.
 7.Punctaj total al ofertei selectate
 8.Numele, adresa şi naţionalitatea ofertantului câştigător:

Numele oficial al liderului: Krijon Ltd.
Naţionalitatea liderului: Albania.
Rr. „Todi Shkurti”, No 5, 1000 Tirana, ALBANIA.
 9.Durata contractului:

5 luni.
 10.Autoritatea contractantă:

Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, în numele şi în favoarea ţării beneficiare, Tirana, ALBANIA.
 11.Baza juridică:

Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17.7.2006 de instituire a unui instrument de asistenţă pentru preaderare (IPA) – JO L 210 din 31.7.2006, p. 82.
 12.Data expedierii prezentului anunţ:

2.10.2013.