14.10.2013
Muntenegru » Agenția Balcani

Etleboro

Podgorica - Agenția pentru Reglementare în Energie (ARE) din Muntenegru a prezentat normele privind conținutul și modalitățile de organizare pentru producătorii privilegiați, precum și garanțiile de origine, punând astfel bazele unei bune funcționări a activității producătorilor de energie electrică din surse regenerabile. Odată cu adoptarea acestor standarde, ARE și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în baza Legii Energiei, folosindu-se de o parte din drepturile sale pentru a dobândi statutul de producător privilegiat și de a emite garanții de origine. Prin urmare, au fost create condițiile prevăzute de autoritățile de reglementare privind funcționarea producătorilor de energie electrică prin utilizarea de surse regenerabile de energie.