14.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 199-344957

Concesionare de lucrări publice

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

City of Skopje
004/2013
bul.Ilinden 82
În atenția: Ivan Ivanov
1000 Skopje
FOSTA REPUBLICĂ IUGOLSAVĂ A MACEDONIEI
Telefon: +389 23297222/ +389 23297310
E-mail: javninabavki@skopje.gov.mk
Fax: +389 23297292

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.skopje.gov.mk

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Secțiunea II: Obiectul concesiunii

II.1)Descrierea concesionării
II.1.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

92331200

Descriere
Servicii de parcuri de distracţii .

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru depunerea candidaturilor
Data: 28.11.2013 - 12:00

IV.2.3)Limba sau limbile în care pot fi redactate candidaturileAltele mk