09.10.2013
Stiri din Balcani » Agenția Balcani

2013/S 196-338048

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Grad Zagreb
61817894937
Trg Stjepana Radića 1
Punct(e) de contact: Ured za javnu nabavu
În atenția: javna.nabava@zagreb.hr
10000 Zagreb
CROAŢIA
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr

Adresă (adrese) Internet:

Acces electronic la informații: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2013%2fS+002-0084011

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Grad Zagreb
Trg Stjepana Radića 1, soba 239, II. kat
Punct(e) de contact: Ured za javnu nabavu
Zagreb
CROAŢIA
Telefon: +385 16101238
E-mail: javna.nabava@zagreb.hr

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

33100000

Descriere
Echipamente medicale.

Secțiunea IV: Procedură

IV.3)Informații administrative

IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv

IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.11.2013 - 09:30

IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participarecroată.